FASS

Sök läkemedel mediciner substanser med FASS

FASS

FASS.se är Läkemedelsportalen där du har tillgång till aktuell läkemedelsinformation eftersom läkemedelsbeskrivningarna uppdateras praktiskt dagligen. Förutom aktuell läkemedelsinformation hittar du här också en läkarbok och information från flera av Sveriges patientorganisationer. Fass.se är indelad i tre avdelningar, Fass för allmänheten, Fass för förskrivare och Fass om djur.
FASS är en förkortning av FArmaceutiska Specialiteer i Sverige.

Populära sökningar

chargång animositet gravationsfri karismatisk sympatisk primitivt chargång likgiltig statarfamilj divergens pederast hypotyreos dionysos paten primitiv flusker oliver bandtraktor konstatera hej petunia

Hitta mer

Hittar du inte det du söker efter hos FASS - prova även att söka med dom andra söktjänsterna inom samma kategori, Uppslagsverk.

5 andra inom samma kategori: Svenska Akademin Nationalencyklopedin Wikipedia Liknande Synonymer

Sökkategori Uppslagsverk

En encyklopedi eller ett uppslagsverk är en skriven sammanfattning av mänsklig kunskap. Termen kommer från Grekiskans enkyklios paideia, "i en cirkel av instruktioner". Encyklopedier kan vara allomfattande, innehållande artiklar om ämnen inom alla områden, (Encyclopædia Britannica är ett välkänt exempel), eller de kan vara specialiserade inom särskilda områden, till exempel en medicinsk, eller filosofisk encyklopedi. Det finns också encyklopedier som täcker alla möjliga ämnen från exempelvis ett land, till exempel den svenska Nationalencyklopedin.
Någon skillnad mellan synonymerna encyklopedi och uppslagsverk föreligger egentligen inte, även om den förra termen oftare synes användas om mer omfattande och vetenskapligt upplagda verk, medan uppslagsverk eller uppslagsbok ofta används för mer populärt skrivna framställningar. Man vill däremot ofta skilja en encyklopedi från en ordbok som innehåller rent formmässig information om orden, som stavning och böjning. Skillnaden upprätthålls dock inte i praktiken eftersom det inte går att göra någon fullständig distinktion mellan begreppen.
Termen "encyklopedi" användes för dylika kunskapssamlingar först under 1700-talet.
Ett lexikon är detsamma som en ordbok. Ibland har ordet lexikon även använts om uppslagsverk och läran om uppslagsverk och ordböcker kallas lexikografi. Den som ägnar sig åt sådant kallas lexikograf, oavsett om det handlar om ordböcker eller uppslagsverk.

Nyckelord

Taggad som: fass, fass.se, läkemedel, medicin, substans, biverkningar

Hittaren

Hittaren är en söktjänst som hjälper dig att hitta det du söker. Här hittar du kategoriserade sökämnen med dom största söktjänsterna. Välj bara vad du söker efter och skriv in sökordet, hittade du inte det du ville väljer du en annan söktjänst och söker igen.